Vi ser etter deg som kan gjøre en forskjell innen utvikling, design og vedlikehold av vår web-baserte løsninger og digitale portefølje for automasjonsplattformen X-CONNECT®, og bidra til å skape smarte og fremtidsrettede og innovative løsninger. Er du i tillegg opptatt av miljø og digitalisering, og vil jobbe med verdensledende maritim teknologi? Da kan dette være rollen for deg!